Thủ tục giải thể doanh nghiệp – Những vấn đề pháp lý doanh nghiệp cần biết

Thủ tục giải thể doanh nghiệp – Những vấn đề pháp lý doanh nghiệp cần biết

Góc nhìn xã hội

30 lượt nghe

2023-12-06 10:3
Giải thể là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp như một chỉnh thể. Theo đó, chủ doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân các quyền và nghĩa vụ liên quan.
Đóng
  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT