Ngành Thuế chủ động thực hiện chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Ngành Thuế chủ động thực hiện chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Kinh tế 24h

154 lượt nghe

2021-09-17 09:00:3
Hiện đại hoá trong công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp
Đóng

Hiện đại hoá trong công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp
Đồng hành cùng người nộp thuế: ngành thuế nỗ lực cải cách thủ tục hành chính thuế
Ngành Thuế tận dụng lợi thế để bứt phá chuyển đổi số

Thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, thời gian qua, ngành Thuế đã chủ động thực hiện chuyển đổi số thông qua các đề án tái thiết kế quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh thương mại điện tử, tái kiến trúc hệ thống Công nghệ thông tin, ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý thuế, cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ, nâng cao trải nghiệm cho người nộp thuế. Nhờ đó, người nộp thuế có thể dễ dàng hoàn thành các thủ tục hành chính thuế ngay cả trong thời gian giãn cách do đại dịch covid 19. 

Hiện đại hoá quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp;  
Đồng hành cùng người nộp thuế: ngành thuế nỗ lực cải cách thủ tục hành chính thuế;

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT