Chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính

Chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính

Chính phủ với người dân

15 lượt nghe

2023-12-05 10:0
Bởi vậy, Chính phủ đã chọn năm 2023 là năm “Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới” Trong Hội nghị Sơ kết một năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
Đóng

Triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, đã đem lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Để quá trình này thực hiện hiệu quả thì dữ liệu được coi là vấn đề cốt lõi, là "chìa khóa" thành công. Bởi vậy, Chính phủ đã chọn năm 2023 là năm “Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới” Trong Hội nghị Sơ kết một năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu bật tính cấp thiết phải xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia để “phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả”.

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT