Cải cách môi trường kinh doanh - Những yêu cầu trong tình hình mới

Cải cách môi trường kinh doanh - Những yêu cầu trong tình hình mới

Diễn đàn kinh tế

27 lượt nghe

2023-12-06 08:0
Những khó khăn này được dự báo còn tiếp tục trong năm 2024.
Đóng

 - 2023 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm, đã diễn ra trong bối cảnh không thuận của kinh tế trong nước, giữa những bất ổn và bất định của kinh tế thế giới. Những khó khăn này được dự báo còn tiếp tục trong năm 2024. Do đó, cần nhìn lại kết quả cải cách môi trường kinh doanh trong năm, và nhận định những yêu cầu cải cách trong tình hình mới, để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế vượt khó tốt hơn. Đây là chủ đề được bàn luận trong Diễn đàn chủ nhật hôm nay, với sự tham gia của các vị khách mời:
- Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty tư vấn và nghiên cứu kinh tế - Economica Việt Nam.

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT